Aktualności

AKTUALNOŚCI2020-01-09T06:46:50+00:00

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

By |

Od 1 stycznia 2021 roku  rozpocznie się ostatni już - IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W kilku słowach chcielibyśmy przybliżyć temat PPK, który będzie dotyczył wszystkich pracodawców, z pewnymi wyjątkami, o których będzie mowa poniżej. Co to

Czytaj więcej » »

Zmiany w obrocie olejem opałowym od 1 kwietnia 2020

By |

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2020 wchodzą życie zmiany dotyczące obrotu olejem opałowym, dotyczą one zarówno osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ogrzewających swoje domy olejem opałowym jaki i przedsiębiorców, którzy wykorzystują olej opałowy do ogrzewania

Czytaj więcej » »

Nowy JPK_VAT już od kwietnia 2020

By |

Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy, a od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek przekazywania deklaracji VAT  w formie JPK tj. struktur logicznych publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów http://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk Zgodnie z nowymi rozwiązaniami

Czytaj więcej » »

PIT-4R do 31 stycznia 2020

By |

PIT - 4R to deklaracja roczna o pobranych i odprowadzonych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy  do urzędu skarbowego w danym roku podatkowym. Do 31 stycznia składamy deklarację o odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 roku. PIT

Czytaj więcej » »

ZUS IWA DO 31 STYCZNIA 2020

By |

Informację ZUS IWA za 2019 rok składają płatnicy składek, którzy: byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA oraz co najmniej

Czytaj więcej » »

TERMIN ZŁOŻENIA PIT ZA 2019 ROK

By |

Od 1 stycznia uległ zmianie termin do złożenia PIT za 2019r. Zeznania podatkowe PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-38) należy złożyć od dnia 15 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz deklarację PIT

Czytaj więcej » »

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR DO PARAGONÓW OD 01 STYCZNIA 2020

By |

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku fakturę do paragonu można wystawić, tylko w przypadku gdy przed wydaniem paragonu NABYWCA będący podatnikiem VAT podał SPRZEDAWCY numer NIP. WYJĄTEK DLA PRZEWOZÓW TAXI Nowe przepisy nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek

Czytaj więcej » »

Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

By |

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE  ZWALNIANIA PRACOWNIKA Zgodnie z art. 303 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przedłożyć pracownikowi wypowiedzenie stosunku pracy (dalej wypowiedzenie) na piśmie. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Pracodawca w treści wypowiedzenia nie musi podawać powodu

Czytaj więcej » »

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

By |

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ? Jest to system, w którym gromadzone i przetwarzane  są  dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych tj. osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jakie dane gromadzone są w rejestrze? Rejestr

Czytaj więcej » »

Od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS

By |

Od 2020 roku następuje zmiana w dotychczasowych przepisach dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek nie wpisanych do KRS. Dotychczas obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej dotyczył wyłącznie jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli będących przedsiębiorcami. Od

Czytaj więcej » »

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020

By |

Począwszy od nowego roku 2020 mamy obowiązek korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego tzw. mikrorachunku podatkowego przy zapłacie podatków PIT, CIT i VAT . Jednym słowem od 1 stycznia 2020  do regulowania podatku VAT, PIT i CIT musimy  korzystać

Czytaj więcej » »

Ulga rodzicielska

By |

Tematem zainteresowań naszych Klientów jest w tym okresie ulga rodzicielska. Często zadawane są pytania, kto morze skorzystać z tej ulgi, jakie są limity dochodu uprawniającego do skorzystania z ulgi, co należy rozumieć pod pojęciem władza rodzicielska. Otóż, jak

Czytaj więcej » »