About Małgorzata Dąbrowska

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Małgorzata Dąbrowska has created 2 blog entries.

PIT-4R do 31 stycznia 2020

2020-01-12T16:53:47+00:00

PIT - 4R to deklaracja roczna o pobranych i odprowadzonych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy  do urzędu skarbowego w danym roku podatkowym. Do 31 stycznia składamy deklarację o odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 roku. PIT – 4R składają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 33-35 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U.

Czytaj więcej » »

PIT-4R do 31 stycznia 20202020-01-12T16:53:47+00:00

Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

2019-12-13T17:17:41+00:00

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE  ZWALNIANIA PRACOWNIKA Zgodnie z art. 303 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przedłożyć pracownikowi wypowiedzenie stosunku pracy (dalej wypowiedzenie) na piśmie. Pracownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Pracodawca w treści wypowiedzenia nie musi podawać powodu zwolnienia pracownika za wyjątkiem umowy zawartej z pracownikiem na czas nieokreślony lub zwolnienia w trybie natychmiastowym spowodowanym ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i

Czytaj więcej » »

Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę2019-12-13T17:17:41+00:00