Księgowość i podatki

Księgowość i rozliczenia podatkowe. Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego. Świadczymy usługi na rzecz firm zlokalizowanych w całej Polsce w formie kompleksowej obsługi księgowo-podatkowej lub wybranych usług indywidualnie dostosowanych do potrzeb danej firmy.
W zakresie bieżącej obsługi księgowej świadczymy następujące usługi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych oraz raportów statystycznych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości,
  • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu,
  • przeprowadzanie regularnych przeglądów dokumentacji księgowej,
  • doradztwo i pomoc w aspektach księgowych,
  • pomoc w zakładaniu i likwidacji spółek.
Kadry i płace
Usługi wspierające