Od 1 stycznia uległ zmianie termin do złożenia PIT za 2019r.

Zeznania podatkowe PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-38) należy złożyć od dnia 15 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz deklarację PIT wcześniej – termin 45 dniowy na zwrot podatku będzie liczony od dnia 15 lutego.

Ponadto zmianie uległ termin do złożenia deklaracji PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany –
i upływa on  w dniu 2 marca 2020r. Tym samym uległ przedłużeniu termin do zapłaty podatku za grudzień 2019 do 2 marca 2020 r.

Z komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że usługa Twój e-PIT https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ będzie dostępna przez Internet od 15 lutego 2020 – ściślej mówiąc od 17 lutego 2020 (15 luty wypada w sobotę).