Usługi wspierające

Kompleksowe usługi księgowe oraz administracja kadrowo-płacowa to podstawowe obszary działalności naszego biura rachunkowego. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom naszych Klientów wzbogaciliśmy ofertę o usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, w tym m.in.: doradztwo prawno-podatkowe, usługi administracyjne, zarządzanie płatnościami

W zakresie dodatkowego wsparcia Klienta świadczymy następujące usługi:

  • obsługa płatności w systemie bankowym,
  • wystawianie faktur sprzedażowych na zlecenie Klienta,
  • monitorowanie przeterminowanych płatności i wysyłanie powiadomień do dłużników,
  • opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • odtworzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
  • weryfikacja dokumentacji księgowej i podatkowej za lata poprzednie
Księgowość i podatki
Kadry i płace