Przypominamy, że od 1 kwietnia 2020 wchodzą życie zmiany dotyczące obrotu olejem opałowym, dotyczą one zarówno osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ogrzewających swoje domy olejem opałowym jaki i przedsiębiorców, którzy wykorzystują olej opałowy do ogrzewania budynków. Zmiany są skutkiem znowelizowanej w 2019 roku ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Konieczna będzie rejestracja w systemie. Od 1 kwietnia br., możliwe będzie już tylko zgłoszenie elektroniczne na formularzu AKC-RU dostępnym na stronie https://www.podatki.gov.pl/akcyza/akc-ru-akc-zu/ lub na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil