Począwszy od nowego roku 2020 mamy obowiązek korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego tzw. mikrorachunku podatkowego przy zapłacie podatków PIT, CIT i VAT . Jednym słowem od 1 stycznia 2020  do regulowania podatku VAT, PIT i CIT musimy  korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego. Dotyczy to zarówno podatników jak i płatników np. podatku PIT-4. Nowy numer rachunku będzie się składał z 26 cyfr i będzie zawierał:

  • cyfrę kontrolną
  • nr rozliczeniowy banku
  • identyfikator podatkowy

Pozostałe podatki należy nadal wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki udostępnione przez urzędy skarbowe.

Zgodnie ze zmienionym art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej wpłaty dotyczące zobowiązania, którego termin płatności upłynął, będą zaliczane na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości we wskazanym podatku – na zaległości o najstarszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatnika.

Swój indywidualny numer rachunku możesz sprawdzić :   https://www.gov.pl/web/kas/mikrorachunek-podatkowy-od-1-stycznia–mozesz-go-sprawdzic-juz-od-dzis