About Agnieszka Grodzicka

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Agnieszka Grodzicka has created 11 blog entries.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

2020-10-04T18:19:16+00:00

Od 1 stycznia 2021 roku  rozpocznie się ostatni już - IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W kilku słowach chcielibyśmy przybliżyć temat PPK, który będzie dotyczył wszystkich pracodawców, z pewnymi wyjątkami, o których będzie mowa poniżej. Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ? Pracownicze Plany Kapitałowe to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie - przez

Czytaj więcej » »

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)2020-10-04T18:19:16+00:00

Zmiany w obrocie olejem opałowym od 1 kwietnia 2020

2020-02-22T19:58:26+00:00

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2020 wchodzą życie zmiany dotyczące obrotu olejem opałowym, dotyczą one zarówno osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, ogrzewających swoje domy olejem opałowym jaki i przedsiębiorców, którzy wykorzystują olej opałowy do ogrzewania budynków. Zmiany są skutkiem znowelizowanej w 2019 roku ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Konieczna

Czytaj więcej » »

Zmiany w obrocie olejem opałowym od 1 kwietnia 20202020-02-22T19:58:26+00:00

Nowy JPK_VAT już od kwietnia 2020

2020-02-14T14:00:51+00:00

Od 1 kwietnia 2020 r. duzi podatnicy, a od 1 lipca 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą mieli obowiązek przekazywania deklaracji VAT  w formie JPK tj. struktur logicznych publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów http://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K są przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Czytaj więcej » »

Nowy JPK_VAT już od kwietnia 20202020-02-14T14:00:51+00:00

ZUS IWA DO 31 STYCZNIA 2020

2020-01-09T18:40:09+00:00

Informację ZUS IWA za 2019 rok składają płatnicy składek, którzy: byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja ZUS IWA oraz co najmniej przez jeden dzień w styczniu następnego roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przez cały rok, za który składana jest informacja ZUS IWA, co

Czytaj więcej » »

ZUS IWA DO 31 STYCZNIA 20202020-01-09T18:40:09+00:00

TERMIN ZŁOŻENIA PIT ZA 2019 ROK

2020-01-09T11:19:31+00:00

Od 1 stycznia uległ zmianie termin do złożenia PIT za 2019r. Zeznania podatkowe PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-38) należy złożyć od dnia 15 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz deklarację PIT wcześniej – termin 45 dniowy na zwrot podatku będzie liczony od dnia 15 lutego. Ponadto zmianie uległ termin do złożenia deklaracji PIT-28

Czytaj więcej » »

TERMIN ZŁOŻENIA PIT ZA 2019 ROK2020-01-09T11:19:31+00:00

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR DO PARAGONÓW OD 01 STYCZNIA 2020

2020-01-09T17:54:18+00:00

Począwszy od 1 stycznia 2020 roku fakturę do paragonu można wystawić, tylko w przypadku gdy przed wydaniem paragonu NABYWCA będący podatnikiem VAT podał SPRZEDAWCY numer NIP. WYJĄTEK DLA PRZEWOZÓW TAXI Nowe przepisy nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu taksówek osobowych z kierowcą (PKWIU 49.32.11.0) – zgodnie z art. 106b ust.7 ustawy o podatku VAT. Oznacza to,

Czytaj więcej » »

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR DO PARAGONÓW OD 01 STYCZNIA 20202020-01-09T17:54:18+00:00

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

2019-12-09T19:08:29+00:00

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ? Jest to system, w którym gromadzone i przetwarzane  są  dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych tj. osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jakie dane gromadzone są w rejestrze? Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych obejmujące: imię i nazwisko obywatelstwo państwo zamieszkania PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie

Czytaj więcej » »

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych2019-12-09T19:08:29+00:00

Od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS

2019-12-02T19:17:34+00:00

Od 2020 roku następuje zmiana w dotychczasowych przepisach dotyczących sporządzania rocznych sprawozdań finansowych jednostek nie wpisanych do KRS. Dotychczas obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej dotyczył wyłącznie jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli będących przedsiębiorcami. Od 1 stycznia 2020 roku  obowiązek ten będzie również dotyczył podmiotów nie wpisanych do KRS, a będących podatnikami CIT - tj. fundacji, stowarzyszeń

Czytaj więcej » »

Od 2020 r. ustrukturyzowane e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS2019-12-02T19:17:34+00:00

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020

2020-01-08T18:36:34+00:00

Począwszy od nowego roku 2020 mamy obowiązek korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego tzw. mikrorachunku podatkowego przy zapłacie podatków PIT, CIT i VAT . Jednym słowem od 1 stycznia 2020  do regulowania podatku VAT, PIT i CIT musimy  korzystać z indywidualnego rachunku podatkowego. Dotyczy to zarówno podatników jak i płatników np. podatku PIT-4. Nowy numer rachunku będzie się składał z 26

Czytaj więcej » »

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 20202020-01-08T18:36:34+00:00

Ulga rodzicielska

2019-11-26T17:18:05+00:00

Tematem zainteresowań naszych Klientów jest w tym okresie ulga rodzicielska. Często zadawane są pytania, kto morze skorzystać z tej ulgi, jakie są limity dochodu uprawniającego do skorzystania z ulgi, co należy rozumieć pod pojęciem władza rodzicielska. Otóż, jak wynika z ustawy PIT ( podatek dochodowy od osób fizycznych) podatnik ma prawo odliczyć kwotę na każde małoletnie  dziecko nad którym w

Czytaj więcej » »

Ulga rodzicielska2019-11-26T17:18:05+00:00